Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

BRUSSEL - Internationale instellingen - Reparatie afwatering Pré-Vert

BRUSSEL - Internationale instellingen - Reparatie afwatering Pré-Vert

Datum van verzending van deze aankondiging
05-12-2017
Publicatiedatum
05-12-2017
Deadline
20-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
45232440 - Aanleggen van rioleringsbuizen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Michaël DEPLANCKE
Telefoon
+32 470802311
Fax
-
E-mail
michael.deplancke@buildingsagency.be
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=293028