Ste Elisabeth instituut vzw
Aankondiging van een opdracht

BUITENSCHRIJNWERK IN ALUMINIUM en Hellend vlak

Vernieuwen buitenschrijnwerk in aluminium en aanleggen hellend vlak

Publicatiedatum
13-12-2016
Deadline
14-02-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
45421100 - Plaatsen van deuren en ramen en bijbehorende elementen
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Ste Elisabeth instituut vzw
Postadres
Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout, BE
Contactpunt(en)
Peeters Jan

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: D20