Avis de marché - secteurs spéciaux

Dagelijks technisch onderhoud van de perrons van het District Centrum.

Travaux
Date publication
24-11-2014
Date limite
18-12-2014 14:00
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure impliquant des négociations
Pouvoirs adjudicateurs
NMBS, Directie Stations - District Centrum | 1060 Brussel, BE | Secteurs spéciaux | Services de chemin de fer
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
Contenu bref
Dagelijks technisch onderhoud van de perrons District Centrum. Dit onderhoud bestaat hoofdzakelijk uit metselwerk, schilderwerk, schrijnwerk, staalwerk en dakwerk
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
De kandidaat (en elk lid van de tijdelijke vereniging) zal moeten in regel zijn met RSZ. Er zal ook bij de inschrijving of kandidatuurstelling een origineel RSZ attest gevoerd worden, die bewijst dat de verplichte bijdragen in regel zijn, of een eenzelvig document van de nationale wetgeving van het land waar de aanneming is gevestigd.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Klasse: 4, Categorie: D
truck tower-crane sharing