Aankondiging van een opdracht

Peer – Federale Politie – Terugplaatsen van een dakpan + vastzetten sluitlat

Werken
Publicatie datum
26-04-2017
Aanbestedende overheid
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost | 3500 Hasselt, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Opdrachtcodes (CPV)
44163111 - Afvoerpijpen
45260000 - Dakdekkers- en andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Korte inhoud
Peer – Federale Politie – Terugplaatsen van een dakpan + vastzetten sluitlat
truck tower-crane sharing