Antwerpen
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Plaatsing aluminium buitenschrijnwerk

Plaatsing aluminium buitenschrijnwerk

Publicatiedatum
23-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45420000 - Bouwtimmerwerk en plaatsen van schrijnwerk
45421130 - Plaatsen van deuren en ramen
45442100 - Schilderwerk
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Antwerpen
Postadres
Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Van der Taelen Marina Germaine

Overige nadere inlichtingen

Twee nieuwe documenten "aanvullende informatie 2" en "detailmeetstaat" toegevoegd aan de opdrachtdocumenten.