Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Aankondiging van een opdracht

Brussel - FOD Justitie Verbouwingswerkzaamheden

Brussel - FOD Justitie Verbouwingswerkzaamheden

Publicatiedatum
21-10-2015
Deadline
12-11-2015 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45262700 - Verbouwingswerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres
Jourdanstraat, 95 b1, 1060 BRUSSEL, BE
Ter attentie van
WANTIER Fabienne, Attaché Architect

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: D, D5, D10, D13, D14