Rio-Link NV
Aankondiging van een opdracht

RI3H052 - Rio-link Hoboken, riolerings- en bestratingswerken Marneflaan

RI3H052 - Rio-link Hoboken, riolerings- en bestratingswerken Marneflaan
Deze opdracht heeft betrekking op de volgende werkzaamheden :
- Aanleggen van rioleringsbuizen.
- Wegenbouwwerken.
- Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden.
- Aanbrengen van verharding.
- Funderingswerkzaamheden.
- Leggen van afvoerbuizen.
- Aanbrengen van bestrating.

Publicatiedatum
02-12-2016
Deadline
13-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Rio-Link NV
Postadres
Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Directie Infrastructuur
Ter attentie van
Dhr. Dirk De Waele

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Er dient voldaan te worden aan de sociale zekerheidsverplichtingen. Voor meer informatie zie bestek.

Vakbekwaamheid

Voor zover het bedrag van de inschrijving lager ligt dan 275.000 euro exclusief btw, is een erkenning in categorie C, klasse 2 vereist. Indien het bedrag van de inschrijving hoger ligt dan het genoemde bedrag, dan is een erkenning in categorie C, klasse 3 of hoger vereist.