Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Proces-verbaal van opening van de offertes

Project 22.696/1 (B217168) - Londerzeel, Aansluiting Lakeman - Linde via Drietorenstraat - Ursene Watermolenstraat - Lakeman

Publicatiedatum
15-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE24 - Prov. Vlaams-Brabant
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen

1. Overzicht

Referentienummer

AQFINFRA-22696lot1-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
3
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

BESIX Infra N.V.

Deckx Algemene Ondernemingen NV

NV ASWEBO

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Dirk De Waele
Telefoon
+32 34504511
Fax
+32 34583020
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.aquafin.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290960
Datum van aanmaak
13/11/2017 14:50:56

Algemene opmerkingen

-

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
BESIX Infra N.V.
KBO-nummer
0406.922.918
Postadres
Steenwinkelstraat 640
Postcode
2627
Plaats
Schelle
Land
BE
Telefoon
+32 38707970
Fax
+32 38773027
Hoofdadres
-
Prijs
5.121.047,12 euro
Aantal documenten
6
Documenten
Attesten aanbesteding BESIX Infra NV.pdf, terechtwijzend bericht.pdf, volmacht en handtekenbevoegdheid BESIX Infra NV.pdf, Meetstaat BESIX Infra.xlsx, nota BESIX Infra.pdf, Volledige offerte BESIX Infra.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
Deckx Algemene Ondernemingen NV
KBO-nummer
0434.556.832
Postadres
Goormansdijk 15
Postcode
2480
Plaats
Dessel
Land
BE
Telefoon
+32 14387600
Fax
+32 14387607
Hoofdadres
-
Prijs
5.371.607,10 euro
Aantal documenten
9
Documenten
01 Deckx - Inschrijvingsbiljet.pdf, 02 Deckx - Verklaring minimumlonen.pdf, 03 Deckx - meetstaat Londerzeel.pdf, 03 Deckx - meetstaat Londerzeel.xlsm, 04 Deckx - Kwalitatieve selectie.pdf, 05 Deckx - Volmacht.pdf, 06 Deckx - VGP.pdf, 07 Deckx - VCA.pdf, 08 Deckx - Overige documenten.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 3

Naam van de onderneming
NV ASWEBO
KBO-nummer
0405.092.190
Postadres
Booiebos 4
Postcode
9031
Plaats
Drongen-Gent
Land
BE
Telefoon
+32 92826030
Fax
+32 92827123
Hoofdadres
-
Prijs
5.453.835,10 euro
Aantal documenten
8
Aantal documenten
8
Documenten
1.1 bevoegdheid kkt.pdf, 2. erkenning.pdf, 68. strafregister 07-12-2017.pdf, londerzeel - meetstaat - vp.pdf, Londerzeel - offerte.pdf, nota.pdf, veiligheid.pdf, verbeteringsbericht.pdf
Algemene opmerkingen
-