Universiteit Antwerpen
Aankondiging van een opdracht

Rioleringswerken fase 2 – toegangsweg Fortzone, Campus Drie Eiken

Rioleringswerken fase 2 – toegangsweg Fortzone, Campus Drie Eiken.

Publicatiedatum
20-12-2016
Deadline
18-01-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45220000 - Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Werken
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Universiteit Antwerpen
Postadres
Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Elio Berardocco

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: 2, Categorie: C