Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Brussel – INTERNATIONALE INSTELLLINGEN - Plaatsing van een afvoerbuis en een pompput van zijgevel.

Brussel – INTERNATIONALE INSTELLLINGEN - Plaatsing van een afvoerbuis en een pompput van zijgevel.

Datum van verzending van deze aankondiging
05-12-2017
Publicatiedatum
05-12-2017
Deadline
11-01-2018
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Opdrachtcodes (CPV)
45112500 - Grondverzet

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
François RENARD
Telefoon
+32 5416947
Fax
-
E-mail
francois.renard@buildingsagency.be
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292979