Aquafin NV - Directie Asset Management
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Project 21.130/1 - Uitbreiding en renovatie van de afvalwaterzuivering RWZI Halen gelegen langsheen de Mosstraat

Project 21.130/1 - Uitbreiding en renovatie van de afvalwaterzuivering RWZI Halen gelegen langsheen de Mosstraat
De opdracht omvat in hoofdzaak:
- afbraak bestaande verdeelconstructie van de nabezinktanks
- uitbreiding van het influentgemaal met 1 extra pomp en 1 fijnrooster
- uitbreiding van het effluentgemaal
- vervangen de elektromechanica van het bestaande beluchtingsbekken
- een nieuw beluchtingsbekken met een volume van 3.348 m³
- een nieuwe nabezinktank met een volume van 3.329 m³
- een recirculatieïnstallatie uitgevoerd met pompput met dompelpompen
- een nieuwe verdeelconstructie nabezinktanks
- een nieuwe indikker met een volume van 260 m³
- plaatsen van een prefab hoogspanningscabine
- beperkte uitbreiding van de verharding, uitgevoerd in klinkers en grasdallen.
- een infiltratievijver, terreinrioleringen en procesleidingen
- een aanpassing aan de LS-ruimte van het dienstgebouw
De opdracht omvat, buiten de locatie van de RWZI:
- Vernieuwen van de elektromechanica van het pompstation in de Mosstraat

Publicatiedatum
07-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45232420 - Bouwwerkzaamheden voor rioolwaterzuiveringsinstallaties
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Asset Management
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Asset Management
Ter attentie van
Dhr. Bart Van Eygen

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 3 :
Conformverklaring technisch verslag wordt toegevoegd.