Infrabel - Directie Build
Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

TR211330 - Klein-Eiland : afwerkingen burgerlijke bouwkunde en uitrustingswerken

Dit project heeft hoofdzakelijk als doel alle werken uit te voeren die nodig zijn voor de verwezenlijking van de fasen vanaf de indienstname van de bypass L96A t.e.m. de aansluiting van de L50A aan de L96A. Dit omvat zowel de afwerkingen burgerlijke bouwkunde (grond- en beddingswerken, werken hydraulica) als de spoor-, bovenleidings- en seininrichtingswerken.

Datum van verzending van deze aankondiging
20-12-2017
Publicatiedatum
22-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
45234100 - Aanleg van spoorweg
45234113 - Ontmantelen van sporen
45234115 - Werkzaamheden voor spoorseinen
45234116 - Leggen van sporen
45234160 - Maken van bovenleidingen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Directie Build
Postadres
Marcel Broodthaersplein 2
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
[email protected]

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
9955008.05 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Electrotechnique et mécanique Putman Frères , Rue Henri-Joseph Genesse 30, 1070 Anderlecht, BELGIQUE-BELGIË