Antwerpen
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Omvormen lokalen bibliotheek naar tijdelijke kantoren

Omvormen lokalen bibliotheek naar tijdelijke kantoren

Publicatiedatum
06-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45300000 - Installatiewerkzaamheden in de bouw
45421152 - Aanbrengen van scheidingswanden
45310000 - Aanleg van elektriciteit
45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
45332400 - Installeren van sanitair
45442100 - Schilderwerk
45432000 - Leggen van vloeren en aanbrengen van vloerbedekking, wandbekleding en behang
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Antwerpen
Postadres
Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Van der Taelen Marina Germaine

Overige nadere inlichtingen

Document bijkomende informatie "vrijblijvend plaatsbezoek" toegevoegd aan de opdrachtdocumenten.