Provincie Antwerpen - Departement Logistiek - Dienst Infrastructuur en Vastgoed
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Antwerpen/Berchem - Coveliersgebouw - inhuizing Inovant en PVI - bijkomende verluchting en koeling

Het voorzien van bijkomende verluchting en koeling. De bestaande verwarmingsinstallatie door middel van warmwaterradiatoren en verluchtingsinstallaties blijven behouden.
De opdracht omvat alle uitvoeringsstudies, leveringen, plaatsingen, aansluitingen van de toestellen en de installaties met inbegrip van het elektrisch gedeelte en de automatische regeling evenals het testen, keuren en opstarten van de installaties.

Publicatiedatum
13-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Provincie Antwerpen - Departement Logistiek - Dienst Infrastructuur en Vastgoed
Postadres
Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Gert Alen