vzw Sint Ludgardisschool Merksem
Aankondiging van een opdracht

Verbouwing bestaande onderwijscampus - perceel 9 omgevingswerken

Verbouwing bestaande onderwijscampus

perceel 9 omgevingswerken

Publicatiedatum
05-10-2015
Deadline
22-10-2015 om 16:00
Opdrachtcodes (CPV)
45214200 - Schoolgebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
vzw Sint Ludgardisschool Merksem
Postadres
Du Chastellei 48, 2170 Merksem, BE
Contactpunt(en)
Bert Meysmans
Ter attentie van
Bert Meysmans (directie-vzw Sint Ludgardisschool Merksem)

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Vereiste klasse= categorie C, klasse 4

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

RSZ attest (voorlaatste afgelopen kwartaal t.o.v. dag opening offertes)

Vakbekwaamheid

kopie van de inschrijving op de lijst van de erkende aannemers, met vermelding van categorie of ondercategorie en klasse

Eventuele minimumeisen:

vereiste klasse = categorie C, klasse 4