Aquafin NV - Directie Asset Management
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

A0028056 - RWZI Ninove, dakwerken

A0028056 - RWZI Ninove, dakwerken
Afbraak oude dakbedekking (incl. dekstenen, tapbuizen, …) en plaatsen isolatieplaten & nieuwe dakbedekking (incl. randprofielen, tapbuizen, …). Vervangen van oude lichtarmaturen door nieuwe ledverlichting.


Datum van verzending van deze aankondiging
27-07-2018
Publicatiedatum
27-07-2018
Deadline
28-08-2018
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Opdrachtcodes (CPV)
45261900 - Reparatie en onderhoud van daken

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Asset Management
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Bart Van Eygen
Telefoon
+32 34504511
Fax
+32 34583020
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.aquafin.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=316012