Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Aankondiging van een gegunde opdracht

N32 Structureel onderhoud Lichtervelde-Torhout en Hooglede

N32 Structureel onderhoud Lichtervelde - Torhout en Hooglede
Deelopdracht 1 N32 Lichtervelde-Torhout tussen kmpt 21,5 en 23,2
Opbraak bestaande betonverharding en fundering
Opbraak bestaande parkeerstrook in mozaïeken
Affrezen asfaltstroken
Aanleg nieuwe opbouw rijweg:
Onderfundering type II dikte 20cm
Steenslagfundering type IA dikte 25cm
Onderlaag APO-A dikte 7cm
Onderlaag APO-A dikte 7cm
Toplaag SMA-D2 dikte 3cm
Aanleg groenstroken tussen fietspad en rijweg waarvan ophoging met grond van uitgraving en afdekking 10cm
Aanleg opritten/parkeerstroken:
Steenslagfundering type IA dikte 20cm
Onderlaag APO-A dikte 6cm
Toplaag AB-4C dikte 4cm
Aanbrengen signalisatie
Aanbrengen markeringen
Waar nodig beton fietspad herstellen
Opbraak bestaande middengeleiders en voorzien nieuwe middengeleiders
Allerhande werken
het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.
Deelopdracht2 N32 Hooglede tussen kmpt 27,3 en 28,25
Opbraak bestaande betonverharding en fundering
Affrezen toplaag asfaltstroken parkeerstrook + heraanleg in AB-4C
Aanleg nieuwe opbouw rijweg:
Onderfundering type II dikte 20cm
Steenslagfundering type IA dikte 25cm
Onderlaag APO-A dikte 7cm
Onderlaag APO-A dikte 7cm
Toplaag SMA-D2 dikte 3cm
Zone in asfalt:
affrezen onderlaag + toplaag
Aanleg nieuwe onderlaag APO-A 7cm en toplaag SMA-D2
Aanbrengen signalisatie
Aanbrengen markeringen
Allerhande werken
het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode.

Publicatiedatum
22-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
Regiocodes (NUTS)
BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Postadres
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82, 8200 8200 Brugge, BE
Contactpunt(en)
ir. Daniel Lauwers

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

Laagste offerte 1209994.68 EUR

hoogste offerte 1486200.80 EUR