Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

BRUSSEL - Internationale instellingen - Reparatie van lekken bij 1 toilet en sanitaire kwijting op de 3e verdieping van het administratiegebouw.

BRUSSEL - Internationale instellingen - Reparatie van lekken bij 1 toilet en sanitaire kwijting op de 3e verdieping van het administratiegebouw.

Datum van verzending van deze aankondiging
25-07-2018
Publicatiedatum
25-07-2018
Deadline
07-08-2018
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
45332000 - Loodgieterswerk en leggen van afvoerbuizen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Alain SCORIELLE
Telefoon
+32 479203497
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=315833