Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Antwerpen – FOD Justitie – plaatsen van 2 nieuwe stalen trappen

Antwerpen – FOD Justitie – plaatsen van 2 nieuwe stalen trappen

Datum van verzending van deze aankondiging
25-08-2017
Publicatiedatum
25-08-2017
Deadline
11-09-2017
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45421140 - Plaatsen van metalen bouwtimmerwerk, met uitzondering van deuren en ramen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord
Postadres
Italiëlei, 4 b15
Plaats
ANTWERPEN
Postcode
2000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 32230097
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=283480