Aquafin NV - Directie Asset Management
Aankondiging van een opdracht

A0027053 - RWZI Aalst, Twee sneldraaiende puntbeluchters vervangen

A0027053 - RWZI Aalst, Twee sneldraaiende puntbeluchters vervangen door bellenbeluchting
Plaatsing van fijnbellenbeluchting voor afvalwaterzuivering RWZI Aalst gelegen langsheen de
Spuimeersenweg 2.
Besteknummer: A0027053 – Elektromechanica.
De opdracht omvat in hoofdzaak:
· Leveren, plaatsen, aansluiten en indienstellen van bellenbeluchting met vast gemonteerde beluchtingselementen en blowers
· Leveren en plaatsen van 1 geleidingswanden in elk bekken

Publicatiedatum
23-12-2016
Deadline
10-02-2017 om 11:30
Opdrachtcodes (CPV)
45232423 - Bouwen van pompstation voor afvalwater
Regiocodes (NUTS)
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Asset Management
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Asset Management
Ter attentie van
Dhr. Bart Van Eygen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Er dient voldaan te worden aan de sociale zekerheidsverplichtingen. Voor meer informatie zie bestek.

Vakbekwaamheid

Erkenning van de aannemer in categorie V, klasse 5.