Aankondiging van een opdracht

A0027053 - RWZI Aalst, Twee sneldraaiende puntbeluchters vervangen

A0027053 - RWZI Aalst, Twee sneldraaiende puntbeluchters vervangen door bellenbeluchting
Plaatsing van fijnbellenbeluchting voor afvalwaterzuivering RWZI Aalst gelegen langsheen de
Spuimeersenweg 2.
Besteknummer: A0027053 – Elektromechanica.
De opdracht omvat in hoofdzaak:
· Leveren, plaatsen, aansluiten en indienstellen van bellenbeluchting met vast gemonteerde beluchtingselementen en blowers
· Leveren en plaatsen van 1 geleidingswanden in elk bekken

Publicatiedatum
23-12-2016
Deadline
10-02-2017 om 11:30
Opdrachtcodes (CPV)
45232423 - Bouwen van pompstation voor afvalwater
Regiocodes (NUTS)
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Asset Management
Postadres
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, BE
Contactpunt(en)
Directie Asset Management
Ter attentie van
Dhr. Bart Van Eygen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Er dient voldaan te worden aan de sociale zekerheidsverplichtingen. Voor meer informatie zie bestek.

Vakbekwaamheid

Erkenning van de aannemer in categorie V, klasse 5.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1905 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!