NMBS, Directie Stations - District Centrum
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

STATION BRUSSEL-CONGRES: VERVANGING VAN 2 BESTAANDE ROLTRAPPEN

STATION BRUSSEL-CONGRES: VERVANGING VAN 2 BESTAANDE ROLTRAPPEN

Publicatiedatum
14-11-2014
Deadline
16-12-2014 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
45313200 - Installeren van roltrappen
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NMBS, Directie Stations - District Centrum
Postadres
Fonsnylaan 47B, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Magits Roanne

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Enige aannemer of tijdelijke vereniging van solidaire aannemers, met de vermelding welke aannemer die aangeduid wordt om de tijdelijke vereniging te verantwoorden. De kandidaat (en elk lid van de tijdelijke vereniging) voegt bij zijn kandidatuur een attest afgeleverd door FOD Financiën waaruit blijkt dat de vereniging voldoet aan de fiscale verplichtingen ten aanzien van deze laatste of een evenwaardig document volgens de wettelijke reglementering van het land waar de firma gevestigd is.

Economische en financiële draagkracht

De kandidaat (en elk lid van de tijdelijke vereniging) zal moeten in regel zijn met RSZ. Er zal ook bij de inschrijving of kandidatuurstelling een origineel RSZ-attest gevoegd worden, die bewijst dat de verplichte bijdragen in regel zijn, of een éénzelvig document van de nationale wetgeving van het land waar de aanneming is gevestigd.

Vakbekwaamheid

Klasse: 3, Categorie: N1