Afdeling Zeekanaal
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Bouw van een stalen voetgangersbrug over het kanaal naar Charleroi in het verlengde van de bestaande voetgangersbrug over de sporen te Halle (Sint-Annabrug)

Bouw van een stalen voetgangersbrug over het kanaal naar Charleroi in het verlengde van de bestaande voetgangersbrug over de sporen te Halle (Sint-Annabrug)

Publicatiedatum
01-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
45221100 - Bruggenbouwwerkzaamheden
71220000 - Maken van bouwkundige ontwerpen
71322300 - Brugontwerpdiensten
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Afdeling Zeekanaal
Postadres
Oostdijk 110, 2830 Willebroek, BE
Contactpunt(en)
Afdeling Zeekanaal, cel investeren
Ter attentie van
ing. Olivier Devriese

Overige nadere inlichtingen

1) Post 72 van de samenvattende opmetingsstaat: "Geïntegreerde led-verlichting onder de flens van de brug volgens 32-98.2" wordt vervangen door "Geïntegreerde led-verlichting onder de flens van de brug volgens 32-37.2"
2) Bladzijde 57 van de technische bepalingen in punt ‘37.2.7 Meetmethode voor hoeveelheden’: “Voor de wachtbuis met trekdraad is er een aparte post in de opmetingsstaat voorzien” wordt vervangen door “De wachtbuis met trekdraad”.
Er werd een nieuwe samenvattende opmetingsstaat (samenvattende opmetingsstaat - versie 3 ) voorzien die gratis te downloaden is via deze url: http://e-loket.wenz.be/konakart/freedownloads/BB1643_Rectificatie3.zip