Amival vzw
Aankondiging van een opdracht

Oprichting van een farmaceutische bedrijfsruimte - PR01

Oprichting van een farmaceutische bedrijfsruimte met magazijn, cleanrooms en kantoorruimtes.

RUWBOUW - WINDDICHT - AFWERKING

Publicatiedatum
28-10-2015
Deadline
04-12-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Amival vzw
Postadres
Everdongenlaan 27, 2300 Turnhout, BE
Contactpunt(en)
Architects in Motion bvba
Ter attentie van
Paul Monden

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek

Vakbekwaamheid

Categorie D - klasse overeenstemmend met de uit te voeren werken