Provincie Antwerpen - Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit
Proces-verbaal van opening van de offertes

F11: Fietsostrade Antwerpen-Lier deelproject 1: realisatie segment 2 & 3 (Vosstraat, Deurne – Oude Steenweg, Boechout)

Publicatiedatum
18-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden

1. Overzicht

Referentienummer

Provincie Antwerpen - Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit-VARIA-2017-01149/segment2&3-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
4
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

Louis Mols Algemene Aannemingen nv

THV Van Wellen - Franki

THV Viabuild - Jan De Nul

VBG nv - Agentschap Noord

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Provincie Antwerpen - Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit
Postadres
Koningin Elisabethlei 22
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Sara Van Elsacker
Telefoon
+32 32406658
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.provincieantwerpen.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=289850
Datum van aanmaak
27/10/2017 11:53:28

Algemene opmerkingen

-

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
Louis Mols Algemene Aannemingen nv
KBO-nummer
0405.791.778
Postadres
Hoge Mauw 580
Postcode
2370
Plaats
Arendonk
Land
BE
Telefoon
+32 14689922
Fax
+32 14671156
Hoofdadres
-
Prijs
-
Aantal documenten
5
Documenten
1 VARIA-2017-01149-segment2&3 Offerteformulier+UEA L.Mols.pdf, 2 VARIA-2017-01149-segment2&3 Bij te voegen doc. L.Mols.pdf, 3a VARIA-2017-01149-segment2&3 Meetstaat L.Mols.pdf, 3b VARIA-2017-01149-segment2&3 Meetstaat L.Mols.xlsx, 4 VARIA-2017-01149-segment2&3 Veiligheidsdoc. L.Mols.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
THV Van Wellen - Franki
KBO-nummer
0000.000.000
Postadres
P/a Klinkaardstraat 198
Postcode
2950
Plaats
Kapellen
Land
BE
Telefoon
+32 36602121
Fax
-
Hoofdadres
-
Prijs
7.569.526,11 Euro (EXCLUSIEF BTW)
Aantal documenten
14
Aantal documenten
14
Aantal documenten
14
Documenten
1. UEA Prov. Antwerpen F11 Fietsostrade Aannemingen Van Wellen NV (18-12-2017).pdf, 1. UEA Prov. Antwerpen F11 Fietsostrade Aannemingen Van Wellen NV (18-12-2017).xml, 1. UEA Prov. Antwerpen F11 Fietsostrade Franki Construct.pdf, 2. Meetstaat pdf- THV Van Wellen - Franki.pdf, 2. Meetstaat xls - THV Van Wellen - Franki.xlsx, 3. Lijst eventuele onderaannemers.pdf, 3. Nota leemtes en hoeveelheden - THV Van Wellen - Franki Construct.pdf, 3. Offerteformulier - THV Van Wellen - Franki.pdf, 3. Terechtwijzend bericht.pdf, 4. Erkenning - Aannemingen Van Wellen NV.pdf, 4. Erkenning - Franki Construct NV.pdf, 5. Handtekenbevoegdheid - Franki Constuct NV.pdf, 5. Volmachten en handtekenbevoegdheid - Aannemingen Van Wellen NV.pdf, 6. Veiligheid.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 3

Naam van de onderneming
THV Viabuild - Jan De Nul
KBO-nummer
0400.710.265
Postadres
Schaliënhoevedreef 20F
Postcode
2800
Plaats
Mechelen
Land
BE
Telefoon
+32 15616303
Fax
-
Hoofdadres
www.viabuild.be
Prijs
9.558.967,34 € incl. BTW
Aantal documenten
2
Aantal documenten
2
Aantal documenten
2
Documenten
inschrijving THV Viabuild - Jan De Nul.pdf, Samenvattende opmeting THV Viabuild - Jan De Nul.xlsx
Algemene opmerkingen
-

Offerte 4

Naam van de onderneming
VBG nv - Agentschap Noord
KBO-nummer
0404.206.225
Postadres
Merksemsebaan 298
Postcode
2110
Plaats
Wijnegem
Land
BE
Telefoon
+32 13679300
Fax
+32 13674543
Hoofdadres
-
Prijs
-
Aantal documenten
7
Documenten
03_81-1-VBG.pdf, 01_OF-VBG.pdf, 02_SO-VBG.pdf, IV_A Samenvattende opmeting_TWB1-VBG.pdf, IV_A Samenvattende opmeting_TWB1-VBG.xlsx, VEILIGHEIDSKOSTEN-VARIA-2017-01149 segment2en3-VBG.pdf, 03_81-2-VBG.pdf, 03_81-2-VBG.pdf
Algemene opmerkingen
-