vzw Het Portaal
Aankondiging van een opdracht

Inrichten van niveau +0.5 tot een multifunctionele congresruimte - lot ELEKTRICITEIT

Inrichten van niveau +0.5 tot een multifunctionele congresruimte - lot ELEKTRICITEIT

Publicatiedatum
19-12-2016
Deadline
26-01-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45310000 - Aanleg van elektriciteit
Regiocodes (NUTS)
BE256 - Arr. Roeselare
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
vzw Het Portaal
Postadres
De Munt 8, 8800 Roeselare, BE
Ter attentie van
Dhr. Erwin Deloor

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie aanbestedingsdossier

Economische en financiële draagkracht

Zie aanbestedingsdossier

Eventuele minimumeisen:

Zie aanbestedingsdossier

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: P1