GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Aankondiging van een opdracht

NINOVE BS + KA - Fase 2: nieuwbouw voor het KA, plus slopen klaspaviljoenen, en stabiliseren tuinmuur aan basisschool

NINOVE BS + KA - Fase 2: nieuwbouw voor het KA, plus slopen klaspaviljoenen, en stabiliseren tuinmuur aan basisschool

Publicatiedatum
20-10-2015
Deadline
26-11-2015 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE231 - Arr. Aalst
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Postadres
Willebroekkaai 36, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Afdeling Infrastructuur
Ter attentie van
Administratieve ondersteuning Infrastructuur

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

- Uittreksel uit het strafregister van de onderneming

Economische en financiële draagkracht

- Getuigschrift van erkenning als aannemer
- Een attest niet-faillissement
- Een geldig RSZ-attest

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 6 : tot 3.225.000 EUR, Categorie: D