Global Development Solutions bvba
Aankondiging van een opdracht

Roeselare - Beveren : Weg- en Rioleringswerken in het bedrijvenpark Beveren-West

Roeselare - Beveren : Weg- en rioleringen in het Bedrijvenpark Beveren-West (Onledegoedstraat) : opbraak gebouwen, dempen en graven waterlopen, plaatsen koker, aanleg riolering RWA en DWA, aanleg rijweg in betonverharding, aanleggen bufferbekkens, aanleg fietspaden in beton

Publicatiedatum
06-10-2015
Deadline
13-11-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
Regiocodes (NUTS)
BE256 - Arr. Roeselare
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Global Development Solutions bvba
Postadres
Kapellestraat 117, 8020 Oostkamp, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Erkenning categorie C, klasse 5

Vakbekwaamheid

Erkenning categorie C, klasse 5