Rectificatie

BOO3001 - Boom, wegenis- en rioleringswerken Advokaatstraat

BOO3001 - Boom, Advokaatstraat
• voorbereidende werken en opbraakwerken van bestaande verhardingen
• opbreken van bestaande buizen en inspectieputten
• aanleggen van rioleringen
• aanleggen van inspectieputten: prefab en ter plaatse gestort beton
• maken van kopmuren en uitstroomstroomconstructies in ter plaatse gestort beton
• maken van huis- en kolkaansluitingen
• plaatsen van lijnvormige elementen
• maken van nieuwe verhardingen in o.a. betonstraatstenen, asfalt

Datum van verzending van deze aankondiging
12-02-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres:
Dijkstraat 8
Plaats:
Aartselaar
Postcode:
2630
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Dhr. Dirk De Waele
E-mail:
aanbestedingen@aquafin.be

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 : Wijzigingen meetstaat, nieuwe versie wordt toegevoegd. Technisch verslag wordt toegevoegd aan het bijzonder bestek.

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1238 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer