Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Brussel - Justitiepaleis - Signalisatie toiletten

Brussel - Justitiepaleis - Signalisatie toiletten

Datum van verzending van deze aankondiging
18-06-2020
Publicatiedatum
18-06-2020
Deadline
01-07-2020
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Yoran Pollet
Telefoon
+32 471532766
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=379107