Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Herstellen schadegevallen op autosnelwegen en gewestwegen in de Provincie West-Vlaanderen

Herstellen schadegevallen op gewestwegen en op autosnelwegen in de provincie West-Vlaanderen. De aanneming heeft tot doel om op de gewestwegen en autosnelwegen van de provincie West-Vlaanderen, de berijdbaarheid en de veiligheid van de gewestwegen en autosnelwegen en van hun aanhorigheden te verzekeren door het uitvoeren van alle onderhoudswerken en schadeherstellingen.

Publicatiedatum
15-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45233141 - Wegenonderhoud
45233142 - Herstellen van wegen
45233290 - Plaatsen van verkeersborden
45233294 - Plaatsen van wegsignalisatie
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Postadres
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82, 8200 8200 Brugge, BE
Contactpunt(en)
Frederic Crabbe
Ter attentie van
Frederic Crabbe

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Pg 4 : Bericht aan de inschrijvers puntje 3
In plaats van
De eenheidsprijzen van alle posten van de prijslijst worden door de aanbestedende overheid opgelegd. (prijzen: exclusief BTW). Het geheel van de eenheidsprijzen mag bij de inschrijving vermeerderd of verminderd worden met éénzelfde aanpassingspercentage, door de aannemer te bepalen. Elke andere manier van handelen en de wijziging van de opgelegde eenheidsprijzen maakt de inschrijving ongeldig. De rangschikking van de inschrijvingen zal gebeuren op basis van de door iedere aannemer aangeboden procentuele korting of verhoging.
Op de transfergelden wordt er tevens ook geen aanpassingspercentage toegevoegd.
Te lezen
De eenheidsprijzen van alle posten van de prijslijst worden door de aanbestedende overheid opgelegd. (prijzen: exclusief BTW). Het geheel van de eenheidsprijzen mag bij de inschrijving vermeerderd of verminderd worden met éénzelfde aanpassingspercentage, door de aannemer te bepalen. Elke andere manier van handelen en de wijziging van de opgelegde eenheidsprijzen maakt de inschrijving ongeldig. De rangschikking van de inschrijvingen zal gebeuren op basis van de door iedere aannemer aangeboden procentuele korting of verhoging.
Op de transfergelden en op de posten die verwijzen op het ter beschikkingstellen van arbeidskrachten en gebruik van materieel, wordt er tevens ook geen aanpassingspercentage toegevoegd.
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
VAC Brugge, Koning Albert I laan 1/2 bus 82, 8200 Brugge
In plaats van
16-10-2015 10:45
Te lezen
27-10-2015 15:00

Overige nadere inlichtingen

Gelieve in bijlage erratum 1 + een nieuwe inventaris terug te vinden nl. document volgens erratum 1