Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Proces-verbaal van opening van de offertes

N76 verbetering doorstroming te Opglabbeek: Weg naar Meeuwen - Weg naar Zwartberg

Publicatiedatum
15-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Opdrachtcodes (CPV)
45232440 - Aanleggen van rioleringsbuizen
45232450 - Bouwwerkzaamheden voor afwatering
45233100 - Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen
45233162 - Aanleggen van fietspad

1. Overzicht

Referentienummer

AWV L-1M3D8G/17/25-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
2
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

CASTERS ALGEMENE ONDERNEMINGEN

HOOGMARTENS WEGENBOUW

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Postadres
Koningin Astridlaan 50 bus 4
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 11742396
Fax
+32 11742448
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290896
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290896
Datum van aanmaak
09/11/2017 14:16:36
Verantwoordelijke
Evy Kamiel Schepens, Mieke Tine Verleysen, Erik Nico Aerts, Dieter Lodewijk Van den Langenbergh, Leon Joseph Roussard, Maarten Blomme, Daniella Houben, Gijs Moors, Jan Ivo M Market, René Vandevelde, Sofie Jeanne Renders, Karima Yakoubi, Sarah Petra Vellemans, Ilse Schellemans, Kirsten Peeters, Anne Lynn Smolders, Conny Gysbrechts, Katleen Liesbeth Loos, Petra Vanheusden, An-Sofie Van Gaal
Bijzitter
Stan Louis Julia Bollen, Bart Georges R Gheysens, Peter Stulens

Algemene opmerkingen

Huidige zitting betreft een e-tendering zitting ten gevolge waarvan de inschrijvers verplicht werden hun offerte op elektronische wijze in te dienen.De rangschikking die in dit PV van Opening staat, betreft een voorlopige rangschikking. Deze is gebaseerd op de niet-gecorrigeerde totaalprijs inclusief btw vermeld in het offerteformulier en houdt nog geen rekening met eventuele meegedeelde kortingen op bepaalde of alle posten. Voorlopige rangschikking: 1) Hoogmartens2) Casters

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
CASTERS ALGEMENE ONDERNEMINGEN
KBO-nummer
0457.847.819
Postadres
Winterbeeklaan 23
Postcode
3600
Plaats
Genk
Land
BE
Telefoon
+32 11323123
Fax
+32 11322162
Hoofdadres
-
Perceel nr.
0
Prijs
-
Ondertekenaar
Dirk Lambrichts (Signature)
Aantal documenten
11
Documenten
01_OF-Casters N76 OPGLABBEEK.pdf, 02_SO-Casters N76 OPGLABBEEK.pdf, 02_SO-Casters N76 OPGLABBEEK.xlsx, 03_78-1-Casters N76 OPGLABBEEK (Nota bij inschrijving).pdf, 03_78-2-Casters N76 OPGLABBEEK (prijsberekening V&G).pdf, 03_78-3-Casters (V&G).pdf, 03_78-4-Casters (statuten).pdf, 03_78-5-Casters (uittreksel strafregister).pdf, 03_78-6-Casters (verzekeringsattest).pdf, 03_78-7-Casters (Staatsblad).pdf, 04_69-1-Casters (Getuigschrift van Erkenning).pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
HOOGMARTENS WEGENBOUW
KBO-nummer
0422.059.173
Postadres
Industrieweg-Noord 1137
Postcode
3660
Plaats
Opglabbeek
Land
BE
Telefoon
+32 89810230
Fax
-
Hoofdadres
-
Perceel nr.
0
Prijs
-
Ondertekenaar
Stefaan Hoogmartens (Signature)
Aantal documenten
28
Documenten
NV Hoogmartens Wegenbouw - Attesten van goede uitvoering.pdf, NV Hoogmartens Wegenbouw - Lijst met referenties.pdf, NV Hoogmartens Wegenbouw - Uittreksel strafregister Tom.pdf, NV Hoogmartens Wegenbouw - VCA.pdf, NV Hoogmartens Wegenbouw - Verklaring meetstaat.docx, NV Hoogmartens Wegenbouw - Verzekering arbeidsongevallen.pdf, NV Hoogmartens Wegenbouw - Verzekering burgelijke aansprakelijkheid.pdf, NV Hoogmartens Wegenbouw - Werktuigen.pdf, Verklaring op erewoord.docx, NV Hoogmartens Wegenbouw - Bankverklaring.pdf, NV Hoogmartens Wegenbouw - CE Markering.pdf, NV Hoogmartens Wegenbouw - Getuigschrift niet-faillissement.pdf, NV Hoogmartens Wegenbouw - Getuigschrift van erkenning.pdf, NV Hoogmartens Wegenbouw - Handtekenbevoegdheid.pdf, NV Hoogmartens Wegenbouw - Jaarrekening 2014.pdf, NV Hoogmartens Wegenbouw - Jaarrekening 2015.pdf, NV Hoogmartens Wegenbouw - Jaarrekening 2016.pdf, NV Hoogmartens Wegenbouw - Omzetcijfers.pdf, NV Hoogmartens Wegenbouw - Personeelsbezetting.pdf, NV Hoogmartens Wegenbouw - Registratie als aannemer.pdf, NV Hoogmartens Wegenbouw - RSZ.pdf, NV Hoogmartens Wegenbouw - Sociale balans.pdf, NV Hoogmartens Wegenbouw - Tewerkgesteld personeel.pdf, NV Hoogmartens Wegenbouw - Uittreksel strafregister Hoogmartens.pdf, NV Hoogmartens Wegenbouw - Uittreksel strafregister Stefan.pdf, P170828 NV Hoogmartens Wegenbouw - Terechtwijzende berichten.pdf, P170828 INS 171215 N76 verbetering doorstroming te Opglabbeek weg naar Meeuwen FINAAL.xls, P170828 NV Hoogmartens Wegenbouw - Inschrijving en prijsofferte.pdf, P170828 INS 171215 N76 verbetering doorstroming te Opglabbeek weg naar Meeuwen FINAAL.xls
Algemene opmerkingen
-