Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

57/52/3/16/087:Gent-Dampoort inkorten perron kant Antwerpen.

De aanneming omvat de uitvoering van de werken zoals ze bepaald zijn door de neergelegde plannen, de opmetingsstaat gevoegd bij dit bestek en de diverse opdrachtdocumenten waarnaar verwezen wordt.
De aanneming bestaat hoofdzakelijk uit:
Het uitgraven en inkorten (150-tal meter over de volledige breedte) van het perron Gent-Dampoort;
Het verwerken van de opgebroken betondallen;
Het verwerken van de onderliggende funderings- en grondlagen van het perron;
Het omzichtig opbreken van kabelsleuven;
Het omzichtig uitgraven van nog in dienst zijnde bekabeling;
Het omzichtig afbreken van verlichtingspalen;
Het omzichtig afbreken van stationsborden;

Publicatiedatum
19-12-2016
Deadline
15-02-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Zone Gent
Postadres
Koningin Maria-Hendrikaplein 2, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Hoeckman Veerle

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Klasse: 4 of hoger, Categorie: H

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1857 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!