Infrabel - Zone Gent
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

57/52/3/16/087:Gent-Dampoort inkorten perron kant Antwerpen.

De aanneming omvat de uitvoering van de werken zoals ze bepaald zijn door de neergelegde plannen, de opmetingsstaat gevoegd bij dit bestek en de diverse opdrachtdocumenten waarnaar verwezen wordt.
De aanneming bestaat hoofdzakelijk uit:
Het uitgraven en inkorten (150-tal meter over de volledige breedte) van het perron Gent-Dampoort;
Het verwerken van de opgebroken betondallen;
Het verwerken van de onderliggende funderings- en grondlagen van het perron;
Het omzichtig opbreken van kabelsleuven;
Het omzichtig uitgraven van nog in dienst zijnde bekabeling;
Het omzichtig afbreken van verlichtingspalen;
Het omzichtig afbreken van stationsborden;

Publicatiedatum
19-12-2016
Deadline
15-02-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Zone Gent
Postadres
Koningin Maria-Hendrikaplein 2, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Hoeckman Veerle

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Klasse: 4 of hoger, Categorie: H