VIVAQUA
Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Rioleringswerken Gustave Fussstraat

Opdracht voor aanneming van werken betreffende de plaatsing van elementen van met glasvezel versterkt polyester (GVP) en injectie van krimpvrije mortel (grout) in het riool met doorsnede 900/1 800 mm en 800/1 800 mm (over een lengte van 28 vertakkingen) onder de Gustave Fussstraat, 1030 Schaarbeek.

Datum van verzending van deze aankondiging
23-07-2018
Publicatiedatum
23-07-2018
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
45232400 - Bouwwerkzaamheden voor riool
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VIVAQUA
Postadres
Keizerinlaan 17-19
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
[email protected]

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
RENTOEC