OCMW Kortrijk
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Ruwbouw, voltooiing, technische uitrusting en infrastructurele werken voor de realisatie zorgcampus Bellegem met woonzorgcentrum voor 96 bewoners, 24 sociale flats en lokaal dienstencentrum.

Ruwbouw, voltooiing, technische uitrusting en infrastructurele werken voor de realisatie zorgcampus Bellegem met woonzorgcentrum voor 96 bewoners, 24 sociale flats en lokaal dienstencentrum.

Publicatiedatum
29-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Kortrijk
Postadres
Budastraat 27, 8500 Kortrijk, BE
Contactpunt(en)
De heer Rik Lambert