NMBS, Directie Stations - Area Noord West
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Raamovereenkomst 60/03/16/00075 Kandidatuurstelling: Vervangen roltrappen in het district Noord-West

Raamovereenkomst 60/03/16/00075 Kandidatuurstelling: Vervangen van roltrappen in het district Noord-West. Meer bepaald het verwijderen van de oude roltrappen en het plaatsen van nieuwe roltrappen op de volgende locaties:
Harelbeke: roltrap perron 1 en perron 2
Kortrijk roltrap: perron 1 en perron 2/3
Waregem: roltrap perron 1 en perron 2/3
Lokeren: roltrap perron 1, 2/3 en 4/5
Gent-Dampoort: roltrap perron 1/2
Zottegem: roltrap station voorkant en achterkant
Oudenaarde: roltrap perron 1, 2/3 en 4/5

Publicatiedatum
22-12-2016
Deadline
09-02-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45313200 - Installeren van roltrappen
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen BE25 - Prov. West-Vlaanderen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NMBS, Directie Stations - Area Noord West
Postadres
Koningin Maria-Hendrikaplein 2, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Michel De Coster
Ter attentie van
Dhr.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Enige aannemer of THV van solidaire aannemers, met de vermelding welke aannemer die aangeduid wordt om de THV te verantwoorden. De kandidaat (en elk lid van de THV) voegt bij zijn kandidatuur een attest afgeleverd door FOD Financiën waaruit blijkt dat de THV voldoet aan de fiscale verplichtingen ten aanzien van deze laatste of een evenwaardig document volgens de wettelijke reglementering van het land waar de firma gevestigd is conform de algemene aanbestedingsregels art. 68 van het KB van 16/07/2012 aangaande de overeenkomst bij de opdrachten speciale sectoren.
Door deelname aan de aanbestedingsprocedure getuigt de kandidaat dat hij zich niet bevindt in een geval van uitsluiting conform de algemene aanbestedingsregels art. 66 van het KB van 16/07/2012 aangaande de overeenkomst bij de opdrachten speciale sectoren.
De kandidaat (en elk lid van de THV) zal moeten in regel zijn met RSZ. Er zal ook bij de inschrijving of kandidatuurstelling een origineel RSZ-attest bijgevoegd worden, die bewijst dat verplichte bijdragen in regel zijn, of een eenzelvig document van de nationale wetgeving van het land waar de aanneming is gevestigd conform de algemene aanbestedingsregels art. 67 van het KB van 16/07/2012 aangaande de overeenkomst bij de opdrachten speciale sectoren.
De kandidaat is verplicht bij zijn kandidatuurstelling 3 referenties voor te leggen van roltrappen die aan volgende 4 criteria voldoen:
o Gelegen binnen de landsgrenzen van België en maken deel uit van verschillende projecten (minstens 500m tussenafstand)
o In dienst genomen (in dienst name keuring) in de laatste 5 jaar, toegepast in een trein- of metrostation en definitief opgeleverd
0 Bij elke referentie wordt een ondertekende verklaring toegevoegd van de eigenaar/beheerder van deze roltrap, dat de opdracht goed werd uitgevoerd overeenkomstig de eisen en vraagspecificaties (in het bijzonder de te verwachten betrouwbaarheid en beschikbaarheid). Een uittreksel uit het bestek over de vraagspecificaties is toe te voegen.
o Er sinds de indienststelling geen onderdelen vervangen dienden te worden waarvan de reden van vervanging niet te wijten is aan vandalisme of normale slijtage. Hieronder wordt verstaan: de handleuning, de aandrijving, de personendetectie en veiligheidscomponenten.

Vakbekwaamheid

De kandidaat moet voldoen aan de vereisten van de erkenning van de aannemers ondercategorie N1 klasse 6 of hoger.