Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Leuven – FOD Justitie – Graven van een sleuf tegen buitenmuur en stutwerken

Leuven – FOD Justitie – Graven van een sleuf tegen buitenmuur en stutwerken
Lengte 23.00m, breedte 1.00m, diepte tot onderzijde vloerplaat


Datum van verzending van deze aankondiging
31-08-2017
Publicatiedatum
31-08-2017
Deadline
18-09-2017
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
BE242 - Arr. Leuven
Opdrachtcodes (CPV)
45112000 - Graafwerkzaamheden en grondverzet

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Universiteitslaan, 1B
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Eddy Briels
Telefoon
+32 11771854
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be/
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=284016