Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Brussel - Europese School - Bijkomende driefasige industriële stopcontacten in de keuken en de refter

Brussel - Europese School - Bijkomende driefasige industriële stopcontacten in de keuken en de refter

Datum van verzending van deze aankondiging
31-07-2018
Publicatiedatum
31-07-2018
Deadline
21-08-2018
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
45310000 - Aanleg van elektriciteit

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
GOOSSENS Gerald
Telefoon
+32 25416197
Fax
-
E-mail
[email protected]ildingsagency.be
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=316203