Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

N153 Brecht: vernieuwen randconstructie brug over kanaal Dessel - Schoten

De aanneming omvat hoofdzakelijk:
- het vernieuwen van de randbalken,
- het vernieuwen van de leuning,
- het verwijderen van de vangrail,
- de plaatsing van New Jerseys,
- het vernieuwen van het dienstpad en omvormen ervan tot een fietspad
- het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode
van de brug 10N in N153 en over het kanaal Dessel-Schoten te Sint-Lenaarts (Brecht) (vnr. 1921; idn. 2 260 009 2).
De vernieuwing van de randbalk omvat het verwijderen van de dekstenen, het verwijderen van de bestaande leuning en het afslijpen en behandelen van de ankers en de opbouw van een nieuwe randbalk, zoals op de opdrachtdocumenten aangegeven.
Deze werken worden in beide rijrichtingen uitgevoerd.

Publicatiedatum
29-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45233162 - Aanleggen van fietspad
45233290 - Plaatsen van verkeersborden
45221100 - Bruggenbouwwerkzaamheden
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
VAN DAMME KARIN JULIETTE

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
VI.3) NADERE INLICHTINGEN
In plaats van
De opmetingsstaat van het bestek primeert.
- Gelieve document(en) aan te leveren waaruit blijkt dat de perso(o)n(en) die de offerte
elektronisch onderteken(t)(en) gemachtigd (is) (zijn) rechtsgeldig te handtekenen.
- De elektronische offertes moeten worden opgemaakt in een afdrukbaar PDF-formaat. Gelieve de documenten zoveel als mogelijk samen te bundelen tot 80MB met uitzondering van het offerteformulier, de samenvattende meetstaat en het aangevulde invulformulier dat gehecht is aan het veiligheids- en gezondheidsplan (“Bijlage 1 Verhoogde en projectgebonden risico’s”) dewelke als aparte documenten dienen geüpload te worden.
De verschillende bestanden voldoen aan de volgende bestandsnaamconventie, waarbij [inschrijver] de naam van de inschrijver is, [ext] de extensie van het document is (pdf, doc, xls, …) en [nr] een oplopend nummer is in volgorde van de opsomming in het overeenkomstig artikel.
bestandsnaam inhoud van het bestand
01_OF-[inschrijver].[ext] het offerteformulier
02_SO-[inschrijver].[ext] de samenvattende opmetingsstaat overeenkomstig de bepalingen van Art. 80
03_81-[nr]-[inschrijver].[ext] de documenten die bij de offerte gevoegd moeten worden overeenkomstig de bepalingen van Art. 81
04_69-[nr]-[inschrijver].[ext] de referenties waarmee de technische bekwaamheid aangetoond wordt overeenkomstig de bepalingen van Art. 69
- De samenvattende opmeting wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld. De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris. Aan dit bestand mogen geen wijzigingen worden aangebracht met uitzondering van het invullen van de grijze cellen in de kolommen ‘Eenheidsprijs/bedrag (EUR)’, ‘Eenheidsprijs/bedrag voluit geschreven’ (enkel indien zichtbaar), ‘Vermindering/vermeerdering’ (enkel indien zichtbaar) en ‘Totaal (incl. vermindering/vermeerdering) EUR’. De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand. Zowel het Excel- als het pdf-bestand moeten worden opgeladen en ingediend via e-tendering. Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf bestand aldus het enige rechtsgeldige. Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar op http://mow.vlaanderen.be/qc.
- Het bestek en eventuele bijlagen kunnen gratis gedownload worden van het internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/
- Bijzonder Veiligheids- en gezondsplan wordt later gepubliceerd

Rectificatiebericht nr 1 dd 28.09.2015 :
---------------------------------------------------
Volgende documenten worden bijgevoegd
- Offerteformulier
- BVGP
- Invulformulier VGP
Rectificatiebericht nr 2 dd 27.10.2015 :
---------------------------------------------------
- De aanbesteding wordt uitgesteld tot 6 november 2015 om 9u00
- De uitvoeringstermijn art. 76 wordt gewijzigd naar 30 werkdagen ipv 15 werkdagen
- De vermoedelijke hoeveelheid van post 27 van de opmetingsstaat wordt verhoogd naar 42 kalenderdagen ipv 15 kalenderdagen
Gelieve de aangepaste samenvattende opmetingsstaat te gebruiken die hierbij wordt gepubliceerd
Te lezen
De opmetingsstaat van het bestek primeert.
- Gelieve document(en) aan te leveren waaruit blijkt dat de perso(o)n(en) die de offerte
elektronisch onderteken(t)(en) gemachtigd (is) (zijn) rechtsgeldig te handtekenen.
- De elektronische offertes moeten worden opgemaakt in een afdrukbaar PDF-formaat. Gelieve de documenten zoveel als mogelijk samen te bundelen tot 80MB met uitzondering van het offerteformulier, de samenvattende meetstaat en het aangevulde invulformulier dat gehecht is aan het veiligheids- en gezondheidsplan (“Bijlage 1 Verhoogde en projectgebonden risico’s”) dewelke als aparte documenten dienen geüpload te worden.
De verschillende bestanden voldoen aan de volgende bestandsnaamconventie, waarbij [inschrijver] de naam van de inschrijver is, [ext] de extensie van het document is (pdf, doc, xls, …) en [nr] een oplopend nummer is in volgorde van de opsomming in het overeenkomstig artikel.
bestandsnaam inhoud van het bestand
01_OF-[inschrijver].[ext] het offerteformulier
02_SO-[inschrijver].[ext] de samenvattende opmetingsstaat overeenkomstig de bepalingen van Art. 80
03_81-[nr]-[inschrijver].[ext] de documenten die bij de offerte gevoegd moeten worden overeenkomstig de bepalingen van Art. 81
04_69-[nr]-[inschrijver].[ext] de referenties waarmee de technische bekwaamheid aangetoond wordt overeenkomstig de bepalingen van Art. 69
- De samenvattende opmeting wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld. De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris. Aan dit bestand mogen geen wijzigingen worden aangebracht met uitzondering van het invullen van de grijze cellen in de kolommen ‘Eenheidsprijs/bedrag (EUR)’, ‘Eenheidsprijs/bedrag voluit geschreven’ (enkel indien zichtbaar), ‘Vermindering/vermeerdering’ (enkel indien zichtbaar) en ‘Totaal (incl. vermindering/vermeerdering) EUR’. De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand. Zowel het Excel- als het pdf-bestand moeten worden opgeladen en ingediend via e-tendering. Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf bestand aldus het enige rechtsgeldige. Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar op http://mow.vlaanderen.be/qc.
- Het bestek en eventuele bijlagen kunnen gratis gedownload worden van het internet: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/
- Bijzonder Veiligheids- en gezondsplan wordt later gepubliceerd

Rectificatiebericht nr 1 dd 28.09.2015 :
---------------------------------------------------
Volgende documenten worden bijgevoegd
- Offerteformulier
- BVGP
- Invulformulier VGP
Rectificatiebericht nr 2 dd 27.10.2015 :
---------------------------------------------------
- De aanbesteding wordt uitgesteld tot 6 november 2015 om 9u00
- De uitvoeringstermijn art. 76 wordt gewijzigd naar 30 werkdagen ipv 15 werkdagen
- De vermoedelijke hoeveelheid van post 27 van de opmetingsstaat wordt verhoogd naar 42 kalenderdagen ipv 15 kalenderdagen
Gelieve de aangepaste samenvattende opmetingsstaat te gebruiken die hierbij wordt gepubliceerd

Rectificatiebericht nr 3 dd 29.10.2015:
--------------------------------------------------
- De vermoedelijke hoeveelheid van post 10 van de opmetingsstaat wordt gewijzigd naar 2 stuks
- Er wordt een extra post bijgevoegd “plaatsen van tijdelijke leuning thv opgebroken leuning”, vermoedelijke hoeveelheid 2 stuks. Dit is post 11 van de opmetingsstaat
- De nummering van de posten wordt gewijzigd vanaf post 12
Verplicht gebruik van aangepaste samenvattende opmetingsstaat die heden gepubliceerd wordt