Rio-Link NV
Aankondiging van een opdracht

RI3H021 - Hoboken, Riolerings- en bestratingswerken Zorgvlietstraat

RI3H021 - Hoboken, Wegen? en rioleringswerken Zorgvlietstraat
?Aanleg van snelwegen en wegen.
?Bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen en wegen
?Aanleggen van trottoirs
? Aanleggen van rioleringsbuizen.
? Wegenbouwwerken.
? Bestratings? en asfalteerwerkzaamheden.
? Aanbrengen van verharding.
? Funderingswerkzaamheden.
? Leggen van afvoerbuizen.
? Aanbrengen van bestrating

Publicatiedatum
22-12-2016
Deadline
03-02-2017 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Rio-Link NV
Postadres
Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Directie Infrastructuur
Ter attentie van
Dhr. Dirk De Waele

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Er dient voldaan te worden aan de sociale zekerheidsverplichtingen. Voor meer informatie zie bestek.

Vakbekwaamheid

Erkenning van de aannemer in categorie C, klasse 4.