Proces-verbaal van opening van de offertes

Bestek nr. WBK-BB0030 Kanaal Bocholt-Herentals – Gemeente Mol en Neerpelt. Herstellen van een oeververdediging te Mol en Neerpelt.

Publicatiedatum
06-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
BE222 - Arr. Maaseik
Opdrachtcodes (CPV)
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden

1. Overzicht

Referentienummer

NV De Scheepvaart-WBK-BB0030-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
3
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

Artes Roegiers NV

HERBOSCH-KIERE

Hye NV

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
De Vlaamse Waterweg nv
Postadres
Havenstraat 44
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 11298468
Fax
-
E-mail
greet.bynens@vlaamsewaterweg.be
Hoofdadres
http://www.vlaamsewaterweg.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290460
Datum van aanmaak
06/11/2017 15:12:57
Verantwoordelijke
Adrien Leon Sidonie Vermin, Gabriella Pierina Finotto, Ludo Marie Vanmeer, Tom Sven Ory, Bart Eric Clerix, Bart Miel Stevaert, Heidi Julia Mens, Liesbet Annet Lesuisse, Bartholomeus Schils, Greet Maria Bynens
Bijzitter
Marc Frans Thielens

Algemene opmerkingen

Voorzitter: Bart StevaertBijzitter : Greet Bynens

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
Artes Roegiers NV
KBO-nummer
0405.800.983
Postadres
Burchtstraat 89
Postcode
9150
Plaats
KRUIBEKE
Land
BE
Telefoon
+32 37440744
Fax
+32 37440745
Hoofdadres
-
Perceel nr.
0
Prijs
2345107,44
Ondertekenaar
Niels Verschraege (Signature)
Aantal documenten
3
Documenten
SamenvattendeOpmetingInventaris_TWB3 _ Artes Roegiers.pdf, SamenvattendeOpmetingInventaris_TWB3 _ Artes Roegiers.xls, WBK-BB0030 _ Offerte Artes Roegiers.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
HERBOSCH-KIERE
KBO-nummer
0404.637.280
Postadres
Sint Janweg 7, Haven 1558
Postcode
9130
Plaats
KALLO
Land
BE
Telefoon
+32 35750282
Fax
+32 35751310
Hoofdadres
www.herbosch-kiere.be
Perceel nr.
0
Prijs
2353683.22
Ondertekenaar
Diederik Bracke (Signature)
Aantal documenten
4
Documenten
Volmacht Mol-Neerpelt.pdf, SamenvattendeOpmetingInventaris_TWB3 Herbosch-Kiere.pdf, SamenvattendeOpmetingInventaris_TWB3 Herbosch-Kiere.xls, WBK-BB-0030 Offerte Herbosch-Kiere.pdf, WBK-BB-0030 Offerte Herbosch-Kiere.pdf, SamenvattendeOpmetingInventaris_TWB3 Herbosch-Kiere.pdf, SamenvattendeOpmetingInventaris_TWB3 Herbosch-Kiere.xls
Algemene opmerkingen
-

Offerte 3

Naam van de onderneming
Hye NV
KBO-nummer
0404.646.287
Postadres
Kruibeeksesteenweg 162
Postcode
2070
Plaats
Zwijndrecht
Land
BE
Telefoon
03/250.13.80
Fax
03/252.47.95
Hoofdadres
www.hye.be
Perceel nr.
0
Prijs
2258629.16
Ondertekenaar
Guido De Wolf (Signature)
Aantal documenten
3
Documenten
HYE NV - OFFERTE - BB0030.pdf, SamenvattendeOpmetingInventaris_TWB3 - HYE NV.pdf, SamenvattendeOpmetingInventaris_TWB3 - HYE NV.xls
Algemene opmerkingen
-