Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

A0032070 - RWZI Zele, herstellen loopranden en wand nabezinktanks

A0032070 - RWZI Zele, herstellen loopranden en wand nabezinktanks
- Renovatie van de nabezinktanks d.m.v. herstelmortel
- Zaagwerken gewapend beton
- Omzichtig opbreken gewapend beton
- Nemen van trekproeven op de herstelmortel en drager
- Hydro-afbraak, dwz met hoge druk waterstralen met een druk


Datum van verzending van deze aankondiging
11-02-2019
Publicatiedatum
11-02-2019
Deadline
05-03-2019
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Opdrachtcodes (CPV)
45232420 - Bouwwerkzaamheden voor rioolwaterzuiveringsinstallaties

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Dirk De Waele
Telefoon
+32 34504511
Fax
+32 34583020
E-mail
aanbestedingen@aquafin.be
Hoofdadres
http://www.aquafin.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332752
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1833 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!