Infrabel Asset Management
Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

L50A: Uitbraak voetblokjes Bellem-Aalter.

• Uitbraak en afvoer van voetblokjes van de bovenleidingspalen op L50A Bel-lem-Aalter

• Wegbranden en afvoeren van het resterende stukje paal

• Wegbreken en afvoeren van funderingen die uitsteken boven het voetpad en aanvullen van de ontstane holte

• enz.


Datum van verzending van deze aankondiging
19-12-2017
Publicatiedatum
19-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Opdrachtcodes (CPV)
45112600 - Uitgraven en opvullen
Contracttype
Werken
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel Asset Management
Postadres
Koningin Maria-Hendrikaplein 2
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
[email protected]

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen