Agentschap Plantentuin Meise
Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Bouwen van een avonturenpad in Plantenpaleis kas F

Het Agentschap Plantentuin Meise wenst in uitvoering van de wetgeving op de overheidsopdrachten over te gaan tot de selectie van één uitvoerder voor het bouwen van een avonturenpad in kas F in het Plantenpaleis in de Plantentuin van Meise. De opdracht heeft tot voorwerp de werken, de leveringen, het vervoer, de arbeidskrachten en alle uitvoeringsmiddelen met betrekking tot de bouw.

Publicatiedatum
06-10-2015
Opdrachtcodes (CPV)
45210000 - Bouwen van gebouwen
45223210 - Constructiestaalbouw
45223110 - Installeren van metalen constructies
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Agentschap Plantentuin Meise
Postadres
Nieuwelaan 38, 1860 Meise, BE
Contactpunt(en)
Thielemans Tom

Overige nadere inlichtingen

Vraag en antwoord 6/10/2015.