Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

DOM-040-14-A1-ZU Onderhoud openbaar domein: uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken te Dilbeek - dienstjaar 2015

DOM-040-14-A1-ZU Onderhoud openbaar domein: uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken te Dilbeek - dienstjaar 2015.

Publicatiedatum
21-11-2014
Deadline
18-12-2014 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
45231300 - Bouwen van pijpleidingen voor water en afvalwater
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres
Stropstraat 1, 9000 GENT, BE
Contactpunt(en)
Patrick Rombaut

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

Financiële en economische draagkracht: de minimumvoorwaarden van financiële en economische aard overeenkomstig de wetgeving betreffende de erkenning van aannemers zijn voldiende. Indien de aannemer over de erkenning beschikt is voldaan aan de erkenning.

Vakbekwaamheid

Klasse: 4, Categorie: C