Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

SINT-GENESIUS-RODE, FEDPOL Vervangen verwarmingsinstallaties (26,5kW) voor appartementen

SINT-GENESIUS-RODE, FEDPOL
Vervangen verwarmingsinstallaties (26,5kW) voor appartementen


Datum van verzending van deze aankondiging
26-07-2018
Publicatiedatum
26-07-2018
Deadline
10-08-2018
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Opdrachtcodes (CPV)
45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Universiteitslaan, 1B
Plaats
HASSELT
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Maes Erwin
Telefoon
+32 496728072
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=315950