Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

TR 083447: Aanpassing aan het vrijeruimteprofiel van rotswanden en Stabilisering van talud

De opdracht bestaat hoofdzakelijk uit de uitgraafwerken in rotsachtig grond en ophogingswerken om de volgende baanvakken te herprofileren/stabiliseren:

- Baanvak 1 : Spoor A tussen de KP 120.350 en 120.760 (ophoging),

- Baanvak 2 : Spoor A en B tussen de KP 120.970 en 121.170 (uitgraving),

- Baanvak 3 : Spoor A tussen de KP 121.400 en 121.800 (ophoging),

- Baanvak 4 : Spoor B tussen de KP 121.500 en 121.600 (uitgraving),

- Baanvak 5 : Spoor A tussen de KP 123.320 en 123.530 (ophoging),

- Baanvak 6 : Spoor B tussen de KP 123.700 en 124.130 (ophoging),

- Baanvak 7 : Spoor B tussen de KP 124.210 en 124.400 (ophoging),

- Baanvak 8 : Spoor A en B tussen de KP 126.450 en 126.670 (uitgraving),

- Baanvak 9 : Spoor A en B tussen de KP 127.530 en 127.820 (uitgraving).


Datum van verzending van deze aankondiging
10-01-2019
Publicatiedatum
12-01-2019
Regiocodes (NUTS)
BE34 - Prov. Luxembourg (BE)
Opdrachtcodes (CPV)
45112000 - Graafwerkzaamheden en grondverzet
45112300 - Landophoging en -winning
45112600 - Uitgraven en opvullen
Contracttype
Werken
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
INFRABEL - Directie Asset Management
Postadres
Rue Ernest Solvay 1
Plaats
LUIK
Postcode
4000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
TUC RAIL N.V., via het forum vraag & antwoord aan het adres van het kopersprofiel
E-mail
ppcell@tucrail.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
SOCOGETRA NV , Rue Joseph Calozet 11, 6870 Awenne, BELGIQUE-BELGIË
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2035 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!