Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Proces-verbaal van opening van de offertes

Beringen: N29: Doorstromingsbevorderende maatregelen Paalsesteenweg tussen E313 en N72 Kasteletsingel

Publicatiedatum
14-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE22 - Prov. Limburg (BE)
Opdrachtcodes (CPV)
45112500 - Grondverzet
45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
45233120 - Wegenbouwwerken
45233142 - Herstellen van wegen
45233161 - Aanleggen van trottoirs
45233162 - Aanleggen van fietspad
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
45233229 - Onderhoud van bermen
45233294 - Plaatsen van wegsignalisatie
77211400 - Vellen van bomen
77310000 - Beplanten en onderhouden van groengebieden

1. Overzicht

Referentienummer

AWV L-1M3D8G/17/57-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
5
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

BAM Contractors

Deckx Algemene Ondernemingen NV

GEMOCO NV

Kumpen nv

VBG nv - Agentschap Noord-Oost

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Limburg
Postadres
Koningin Astridlaan 50 bus 4
Plaats
Hasselt
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 11742396
Fax
+32 11742448
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290808
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=290808
Datum van aanmaak
08/11/2017 16:10:33

Algemene opmerkingen

Huidige zitting betreft een e-tendering zitting ten gevolge waarvan de inschrijvers verplicht werden hun offerte op elektronische wijze in te dienen.De rangschikking die in dit PV van Opening staat, betreft een voorlopige rangschikking. Deze is gebaseerd op de niet-gecorrigeerde totaalprijs inclusief btw vermeld in het offerteformulier en houdt nog geen rekening met eventuele meegedeelde kortingen op bepaalde of alle posten. Voorlopige rangschikking:1) Deckx2) Gemoco3) Kumpen4) Bam contractors5) VBG

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
BAM Contractors
KBO-nummer
0452.702.265
Postadres
Antoon Van Osslaan 1 bus 2
Postcode
1120
Plaats
Brussel
Land
BE
Telefoon
+32 11702172
Fax
-
Hoofdadres
-
Prijs
-
Aantal documenten
6
Documenten
01_OF-BAM Contractors.zip, 02_SO-Documenten art. 80-BAM Contractors.zip, 03_78-Documenten art.78-BAM Contractors.zip, 01_OF-A.1 Offerte-1M3D8G 17 57-BAM.pdf, 444448_SO 1M3D8G-17-57.pdf, 444448_SO 1M3D8G-17-57.xls
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
Deckx Algemene Ondernemingen NV
KBO-nummer
0434.556.832
Postadres
Goormansdijk 15
Postcode
2480
Plaats
Dessel
Land
BE
Telefoon
+32 14387600
Fax
+32 14387607
Hoofdadres
www.deckx-ao.be
Prijs
-
Aantal documenten
5
Documenten
03 Deckx - Art 78 Offertedocumenten.pdf, 04 Deckx - Art 69 Technische bekwaamheid.pdf, 01 Deckx - Offerteformulier Beringen.pdf, 02 Deckx - meetstaat Beringen.pdf, 02 Deckx - meetstaat Beringen.xls
Algemene opmerkingen
-

Offerte 3

Naam van de onderneming
GEMOCO NV
KBO-nummer
0434.525.059
Postadres
Oude Heidestraat 81
Postcode
3740
Plaats
Bilzen
Land
BE
Telefoon
+32 89415280
Fax
+32 89418339
Hoofdadres
-
Prijs
-
Aantal documenten
7
Aantal documenten
6
Aantal documenten
5
Documenten
01_OF-GemocoNV.pdf, 01_OF-Veiligheid-Werkwijze_en_prijsberekening-GemocoNV.pdf, 02_SO-GemocoNV.pdf, 02_SO-GemocoNV.xls, 03_78-1-GemocoNV.pdf, 01_OF-bijlagen-GemocoNV.pdf, 444446_Prijsberekening.pdf, 01_OF-GemocoNV.pdf, 01_OF-Veiligheid-Werkwijze_en_prijsberekening-GemocoNV.pdf, 02_SO-GemocoNV.pdf, 02_SO-GemocoNV.xls, 03_78-1-GemocoNV.pdf, 01_OF-bijlagen-GemocoNV.pdf, 01_OF-GemocoNV.pdf, 01_OF-Veiligheid-Werkwijze_en_prijsberekening-GemocoNV.pdf, 02_SO-GemocoNV.pdf, 02_SO-GemocoNV.xls, 03_78-1-GemocoNV.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 4

Naam van de onderneming
Kumpen nv
KBO-nummer
0419.914.978
Postadres
Paalsteenstraat 36
Postcode
3500
Plaats
Hasselt
Land
BE
Telefoon
+32 11307111
Fax
+32 11235093
Hoofdadres
www.kumpen.be
Prijs
-
Aantal documenten
9
Documenten
01_OF-Kumpen.pdf, 02_SO-Kumpen.pdf, 02_SO-Kumpen-444448_SO 1M3D8G-17-57.xls, 03_68-69-Kumpen.pdf, 04_70-Kumpen.pdf, 05_78-1-Kumpen.pdf, 05_78-2-Kumpen.pdf, 06_Onderaannemers-Kumpen.pdf, 07_Nota-TWB-Kumpen.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 5

Naam van de onderneming
VBG nv - Agentschap Noord-Oost
KBO-nummer
0404.206.225
Postadres
Dellestraat 25
Postcode
3550
Plaats
Heusden-Zolder
Land
BE
Telefoon
+32 13679300
Fax
-
Hoofdadres
www.colas.be
Prijs
-
Aantal documenten
6
Documenten
VGM plan - VBG.pdf, 03_78-VBG.pdf, 01_OF-VBG.pdf, 02_SO-VBG.pdf, 444448_SO 1M3D8G-17-57 - VBG.pdf, 444448_SO 1M3D8G-17-57 - VBG.xls, 01_OF-VBG.pdf, 02_SO-VBG.pdf, 444448_SO 1M3D8G-17-57 - VBG.pdf, 444448_SO 1M3D8G-17-57 - VBG.xls
Algemene opmerkingen
-