Vooraankondiging

Noordlandbrug: Verwijderen van de isolatie en het losse beton

Het doel van de aanneming is het verwijderen van de isolatie en het losse beton aan de onderkant van de betonplaat van de Noordlandbrug.

Datum van verzending van deze aankondiging
10-01-2019
Publicatiedatum
12-01-2019
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
45111100 - Sloopwerkzaamheden
45233294 - Plaatsen van wegsignalisatie
45262330 - Reparatie van betonwerk

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 32246887
Fax
-
E-mail
mohammed.albouzidi@mow.vlaanderen.be
Hoofdadres
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329997
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329997
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2035 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!