KOGEKA vzw

Rectificatie

Uitbreiding sporthal: perceel 3 Sluiten van de ruwbouw, afwerking en technieken

Uitbreiding sporthal: perceel 3 Sluiten van de ruwbouw, afwerking en technieken

Datum van verzending van deze aankondiging
13-11-2017
Publicatiedatum
13-11-2017
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Opdrachtcodes (CPV)
45214200 - Schoolgebouwen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
KOGEKA vzw
Postadres:
Technische Schoolstraat 52
Plaats:
Geel
Postcode:
2440
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Swa Vanaelst
E-mail:
swa.vanaelst@kogeka.be

Overige nadere inlichtingen

Wijziging in het bestek: - datum, uur en plaats van indiening - wijze van verkrijgen bestek gewijzigd naar gratis verspreiding via E-procurement

Alleen al in België winnen elk jaar duizenden bedrijven, van kmo tot multinational, lucratieve overheidsopdrachten. Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt grote kansen!
Registreer