Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Brussel - Paleis der Naties - Vervangen van een regenwaterafvoer

Brussel - Paleis der Naties - Vervangen van een regenwaterafvoer

Datum van verzending van deze aankondiging
20-07-2018
Publicatiedatum
20-07-2018
Deadline
14-08-2018
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
45232130 - Aanleggen van hemelwaterafavoerleidingen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Fostier Joël
Telefoon
+32 497380001
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=315503